Ιπποφαές το γονιόκαρπον (Hippophae goniocarpa) (Lian) X.L. Chen & K. Sun

Ιπποφαές το γονιόκαρπον (Hippophae goniocarpa) (Lian) X.L. Chen & K. Sun

  • υποειδ. του Λιτάνγκ (subsp. litangensis Lian & X.L. Chen)
  • υποειδ. γονιόκαρπος (subsp. goniocarpa Lian)

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Αγορά Φυτών
Newsletter


Άλλες Πληροφορίες