Ιπποφαές το νευρόκαρπον (Hippophae neurocarpa) S.W. Liu & T.N. He

Ιπποφαές το νευρόκαρπον (Hippophae neurocarpa) S.W. Liu & T.N. He

  • υποειδ. αστερωτοτριχωτό (subsp. stellatopilosa Lian & X.L. Chen)
  • υποειδ. νευρόκαρπον (subsp.neurocarpa S.W. Liu & T.N. He)

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Αγορά Φυτών
Newsletter


Άλλες Πληροφορίες