6 Είδη & 12 Υποείδη

Ιπποφαές το ιτεόφυλλον (Hippophae salicifolia) D. Don

Ιπποφαές το ιτεόφυλλον (Hippophae salicifolia) D. Don

Το Ιπποφαές το ιτεόφυλλον (Hippophae salicifolia) (αγγλ. willow-leaved sea-buckthorn) περιορίζεται στην περιοχή των Ιμαλαΐων, νότια του κοινού ιπποφαούς, αναπτύσσεται σε μεγάλο υψόμετρο σε ξηρές κοιλάδες· διαφέρει από το H. rhamnoides σε φάρδος (10 mm), πρασινότερα (λιγότερο αργυρόχρωμα) φύλλα και κίτρινους καρπούς. Μια άγρια παραλλαγή του φυτού απαντάται στη ίδια περιοχή, αλλά σε ακόμα μεγαλύτερο υψόμετρο στην αλπική ζώνη. Είναι χαμηλός θάμνος που δε μεγαλώνει περισσότερο από 1 m σε ύψος κι έχει μικρά φύλλα μήκους 1-3 cm.

Ιπποφαές το ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides L).

Ιπποφαές το ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides  L).

Το 1ο είδος και το πιο κοινό είναι το Ιπποφαές το ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides) είναι μακράν το πιο διαδεμένο, με ένα ευρύ φάσμα εξάπλωσης από τις Ατλαντικές ακτές της Ευρώπης έως τη βορειοδυτική Κίνα. Στη δυτική Ευρώπη, είναι σε μεγάλο βαθμό περιορισμένο σε παράκτιες περιοχές, όπου τα αλατούχα υδροσταγονίδια της θάλασσας εμποδίζουν άλλα μεγαλύτερα φυτά να το ανταγωνιστούν, ενώ στην κεντρική Ασία είναι πιο διαδεμένο σε ξηρές ημι-ερημώδεις περιοχές, όπου άλλα φυτά δε μπορούν να επιβιώσουν σε ξηρές συνθήκες· επίσης εμφανίζεται στην κεντρική Ευρώπη και Ασία ως υπο-αλπικός θάμνος πάνω από τη δεντρο-γραμμή στα βουνά και σε άλλες ηλιόλουστες περιοχές όπως οι όχθες των ποταμών.

Το κοινό ιπποφαές έχει πυκνά, σκληρά και πολύ ακανθώδη κλαδιά. Τα φύλλα είναι ανοιχτόχρωμα αργυρο-πράσινα, λογχοειδή, μήκους 3–8 cm και πλάτους λιγότερο από 7 mm. Είναι δίοικο φυτό, με ξεχωριστά αρσενικά και θηλυκά φυτά. Το αρσενικό παράγει καφέ άνθη, τα οποία παράγουν γύρη προς γονιμοποίηση με τη βοήθεια του αέρα (ανεμόφιλο ή ανεμόγαμο φυτό).

 • υποειδ. καρπάθικο (subsp. carpatica Rousi)
 • υποειδ. καυκασικό (subsp.caucasica Rousi)
 • υποειδ. fluviatilis van Soest
 • υποειδ. μογγολικό (subsp.mongolica Rousi)
 • υποειδ. ραμνοειδές (subsp.rhamnoides)
 • υποειδ. σινικό (subsp.sinensis Rousi)
 • υποειδ. τουρκεστανικό (subsp.turkestanica Rousi)
 • υποειδ. του Γιανγκτσέ (subsp.yunnanensis Rousi)

Ιπποφαές το γονιόκαρπον (Hippophae goniocarpa) (Lian) X.L. Chen & K. Sun

Ιπποφαές το γονιόκαρπον (Hippophae goniocarpa) (Lian) X.L. Chen & K. Sun

 • υποειδ. του Λιτάνγκ (subsp. litangensis Lian & X.L. Chen)
 • υποειδ. γονιόκαρπος (subsp. goniocarpa Lian)

Ιπποφαές του Γιανγκτσέ (Hippophae gyantsensis) (Rousi) Lian

Ιπποφαές του Γιανγκτσέ (Hippophae gyantsensis) (Rousi) Lian

Ιπποφαές το νευρόκαρπον (Hippophae neurocarpa) S.W. Liu & T.N. He

Ιπποφαές το νευρόκαρπον (Hippophae neurocarpa) S.W. Liu & T.N. He

 • υποειδ. αστερωτοτριχωτό (subsp. stellatopilosa Lian & X.L. Chen)
 • υποειδ. νευρόκαρπον (subsp.neurocarpa S.W. Liu & T.N. He)

Ιπποφαές το θιβετιανό (Hippophae tibetana) Schlecht (Bartish et al. 2002)

Ιπποφαές το θιβετιανό (Hippophae tibetana) Schlecht (Bartish et al. 2002)

6 Είδη & 12 Υποείδη

Ιπποφαές το ιτεόφυλλον (Hippophae salicifolia) D. Don

Το Ιπποφαές το ιτεόφυλλον (Hippophae salicifolia) (αγγλ. willow-leaved sea-buckthorn) περιορίζεται στην περιοχή των Ιμαλαΐων, νότια του κοινού ιπποφαούς, αναπτύσσεται σε μεγάλο υψόμετρο σε ξηρές κοιλάδες· διαφέρει από το H. rhamnoides σε φάρδος (10 mm), πρασινότερα (λιγότερο αργυρόχρωμα) φύλλα και κίτρινους καρπούς. Μια άγρια παραλλαγή του φυτού απαντάται στη ίδια περιοχή, αλλά σε ακόμα μεγαλύτερο υψόμετρο στην αλπική ζώνη. Είναι χαμηλός θάμνος που δε μεγαλώνει περισσότερο από 1 m σε ύψος κι έχει μικρά φύλλα μήκους 1-3 cm.

Ιπποφαές το ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides  L).

Το 1ο είδος και το πιο κοινό είναι το Ιπποφαές το ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides) είναι μακράν το πιο διαδεμένο, με ένα ευρύ φάσμα εξάπλωσης από τις Ατλαντικές ακτές της Ευρώπης έως τη βορειοδυτική Κίνα. Στη δυτική Ευρώπη, είναι σε μεγάλο βαθμό περιορισμένο σε παράκτιες περιοχές, όπου τα αλατούχα υδροσταγονίδια της θάλασσας εμποδίζουν άλλα μεγαλύτερα φυτά να το ανταγωνιστούν, ενώ στην κεντρική Ασία είναι πιο διαδεμένο σε ξηρές ημι-ερημώδεις περιοχές, όπου άλλα φυτά δε μπορούν να επιβιώσουν σε ξηρές συνθήκες· επίσης εμφανίζεται στην κεντρική Ευρώπη και Ασία ως υπο-αλπικός θάμνος πάνω από τη δεντρο-γραμμή στα βουνά και σε άλλες ηλιόλουστες περιοχές όπως οι όχθες των ποταμών.

Το κοινό ιπποφαές έχει πυκνά, σκληρά και πολύ ακανθώδη κλαδιά. Τα φύλλα είναι ανοιχτόχρωμα αργυρο-πράσινα, λογχοειδή, μήκους 3–8 cm και πλάτους λιγότερο από 7 mm. Είναι δίοικο φυτό, με ξεχωριστά αρσενικά και θηλυκά φυτά. Το αρσενικό παράγει καφέ άνθη, τα οποία παράγουν γύρη προς γονιμοποίηση με τη βοήθεια του αέρα (ανεμόφιλο ή ανεμόγαμο φυτό).

 • υποειδ. καρπάθικο (subsp. carpatica Rousi)
 • υποειδ. καυκασικό (subsp.caucasica Rousi)
 • υποειδ. fluviatilis van Soest
 • υποειδ. μογγολικό (subsp.mongolica Rousi)
 • υποειδ. ραμνοειδές (subsp.rhamnoides)
 • υποειδ. σινικό (subsp.sinensis Rousi)
 • υποειδ. τουρκεστανικό (subsp.turkestanica Rousi)
 • υποειδ. του Γιανγκτσέ (subsp.yunnanensis Rousi)

Ιπποφαές το γονιόκαρπον (Hippophae goniocarpa) (Lian) X.L. Chen & K. Sun

 • υποειδ. του Λιτάνγκ (subsp. litangensis Lian & X.L. Chen)
 • υποειδ. γονιόκαρπος (subsp. goniocarpa Lian)

Ιπποφαές του Γιανγκτσέ (Hippophae gyantsensis) (Rousi) Lian
Ιπποφαές το νευρόκαρπον (Hippophae neurocarpa) S.W. Liu & T.N. He

 • υποειδ. αστερωτοτριχωτό (subsp. stellatopilosa Lian & X.L. Chen)
 • υποειδ. νευρόκαρπον (subsp.neurocarpa S.W. Liu & T.N. He)

Ιπποφαές το θιβετιανό (Hippophae tibetana) Schlecht (Bartish et al. 2002)

Αγορά Φυτών
Newsletter


Άλλες Πληροφορίες